Lekdetectie dossier DX21-3794

Delex bvba
 
 

Water lek aan de waterkering

Zoals besproken in het verslag zie je hier water druppen vanaf 
de waterkering onder de blauwsteen.