Bezetting of bepleistering

Hoe deze best drogen?

Vanaf wanneer mag je een bepleistering of bezetting drogen?

Na het plaatsen van een bepleistering of bezetting is het aan te raden een wachttijd van 48 uur te hanteren.

Waar moet je op letten?

Bij het drogen van verse bepleistering of bezetting is het belangrijk de juiste droging te hanteren. Doe je dit fout, dan kunnen er grote problemen optreden. Een van de meest voorkomende fouten is dat er gedroogd wordt door middel van warmte. Hierbij worden er warmtekanonnen geplaatst in een te drogen ruimte waardoor de kans op thermische krimp toeneemt. Hierbij zet het materiaal van de bepleistering of bezetting sneller uit dan de koude muren. Door dit verschil ontstaan er barsten en scheuren. Ook forceer je zo de droging waardoor de chemische verbindingsprocessen verstoord worden.

Wat als je het niet doet?

Het gedrag van bepleisteringen of bezetting en hun afwerkingen kan soms problematisch worden indien de droging ervan niet onder optimale voorwaarden plaatsvond.

Schade die te wijten is aan de langdurige blootstelling van de bepleistering of bezetting aan een vochtige omgeving, kan je aan de volgende punten herkennen:

 • ontwikkeling van schimmels op het bezettingsoppervlak
 • corrosie van de metalen profielen die ingewerkt werden in de bezettingslaag
 • blaasvorming in het schilderwerk of andere afwerkingen
 • cohesieverlies indien de bezetting te snel van een afwerking voorzien werd
 • hechtingsverlies van de bezetting of aantasting van de platen indien de bezetting aangebracht werd op platen, bestemd om te bezetten

Is een bepleistering of bezetting drogen schadelijk?

Indien je rekening houdt met de droogtijden alvorens je begint met drogen en de juiste droogmethodes toepast, is er geen gevaar om je bouw te laten uitdrogen door middel van bouwdrogers.

Hoe lang duurt het voor mijn bepleistering of bezetting droog is?

Ook hier is het niet mogelijk om een exact aantal dagen op te geven wanneer uw bezetting of bepleistering droog zal zijn. In tegenstelling tot dekvloeren en chape is deze droogtijd wel veel korter. Gemiddeld duurt het een 3- tot 4- tal weken voor een net aangebrachte bepleistering of bezetting droog is.

Het kan voorvallen dat een deel van de bepleistering of bezetting veel meer tijd nodig heeft om te drogen. Uit ervaring met onze lekdetectie kan de reden hiervan zijn:

 • De nieuwe bezetting of bepleistering is aangebracht op een muur die vol zit met zouten. (oude dieren stallen)
 • De muren zijn opgemaakt uit beton. (droogtijd van beton is gemiddeld 3 maand)
 • De muren zijn gemetst tijdens regenweer. (deze laag stenen zie je letterlijk donker kleuren doorheen de bezettingslaag)
 • Er is een lekkage aan het dak waardoor er water lekt in de isolatie van een scheidingsmuur. (meestal heeft de buur ook vochtproblemen)
 • Er is een lekkage aan het terras of platdak
 • De muur is onderhevig aan doorslagregen

Wie is verantwoordelijk voor de droging?

Tijdens het aanbrengen van de bezetting of bepleistering is de aannemer-plafonneerder verantwoordelijk voor voldoende ventilatie of droging. Nadat de werken zijn afgehandeld is het de verantwoordelijkheid van de bouwheer.