Technieken

Dit is een ondertitel

Impulsstroom meettechniek voor platte daken

Deze techniek is inzetbaar om lekkages in daken op te sporen. Door impulsstromen via het schadebeeld naar het dak te sturen, is het mogelijk om met de juiste metingen de lekkage in het dak te vinden.

Camera inspectie

Via camera inspectie kunnen wij binnenin de afvoerleiding zoekn naar fouten die eventuele geurhinder of lekkages veroorzaken. Eenmaal een fout gevonden is, kunnen wij door een leidingdetector exact bepalen waar het lek zich bevindt in de afvoerleiding.

Vochtmeting

Delex is in het bezit van verschillende soorten vochtmeters om het vochtpercentage in bouwmaterialen te controleren. Deze metingen zijn van belang om de oorzaak van het lek of van het probleem te achterhalen

Kleurstofdetectie

Door een speciale vloeistof te mengen met water en vervolgens in afvoeren te laten lopen, kunnen we met UV licht makkelijk lekken opzoeken afkomstig van de gekozen afvoerleidingen.

Thermografie

Met deze techniek van lekdetectie is het mogelijk temperatuur-verschillen contactloos in kaart te brengen.

Thermografie wordt vooral gebruikt bij het zoeken van lekkages die te maken hebben met temperatuur.

Denk hier aan lekken in warmwaterleidingen of lekken in de vloerverwarming. Deze techniek kan ook worden toegepast bij bijvoorbeeld lekken op platte daken. Door het temperatuurverschil van water en het bouwmateriaal kunnen wij deze techniek gebruiken om de juiste diagnose te stellen.

Traceergas

Door een leiding dat een lek bevat onder druk te zetten met een veilig traceergas, is het mogelijk om een lek op te sporen.

Met speciale meetapparatuur meten wij de concentratie van gas op verschillende punten. Afhankelijk van deze resultaten kunnen wij de locatie bepalen waar een lek zich bevindt.

Rookdetectie

Met deze methode kan Delex eventuele lekken opsporen door rook onder druk in afvoerleidingen te blazen in de desbetreffende afvoerleiding.

Rookdetectie is ook inzetbaar om rook met druk onder dakbedekkingen zoals bijvoorbeeld roofing of rubber te blazen. Zo is het mogelijk lekkage in daken op te sporen.

Akoestisch

Een lek in een leiding heeft altijd een bepaalde wrijving. Deze wrijving is afkomstig van stromend water. Via deze meettechniek kunnen wij akoestisch bepalen waar en in welke leiding er zich een lek bevindt.

Endoscoop

Via de Endoscoop techniek zijn wij in staat met een beweegbare camera in ruimtes te gaan die niet toegankelijk zijn.

Hierdoor kunnen wij onder een douchebak of badkuip controleren op een lek. Zo voorkomt u onnodige breekwerken.

Leidingdetectie

Via een leidingdetector kunnen we leidingen in een gebouw lokaliseren door gebruik te maken van verschillende soorten frequenties. Leidingdetectie is handig bij het zoeken van lekken of om te bepalen waar welke leidingen lopen.

Drukproef

Drukproef? Door leidingen onder druk te zetten en te houden, is het mogelijk om via manometers te controleren of deze leidingen drukverlies vertonen. Eenmaal een drukverlies is vastgesteld, kan men verdergaan met de leiding om het drukverlies te onderzoeken.