Schoorsteen inspectie

 

Schoorsteen camera onderzoek

Camera inspectie

Een schoorsteen kan je niet  van buiten controleren. Via onze camera technieken zorgen wij ervoor dat eventuele problemen in kaart worden gebracht. Een camera inspectie kan je laten uitvoeren voor:

- In kaart brengen van het verloop van je schoorsteen.
- De schoorsteen visueel controleren op scheuren of barsten.
- De schoorsteen controleren op verstoppingen zoals vogelnesten.
- De schoorsteen controleren of het al dan niet mogelijk is een interne buis aan te brengen. Denk hier aan de nieuwe rookkanalen voor moderne condensatieketels. 

 

Schoorsteen camera onderzoek

Opmaak fotoverslag

Na het controleren van je schoorsteen zal er een uitgebreid fotoverslag worden opgemaakt met de vaststellingen. 

 

 


Dient je schoorsteen ook visueel gecontroleerd te worden?