Kruipkelder ventileren na brand

hierdoor was betreding mogelijk

Delex bvba

Heb je ventilatie, transsportslangen of andere toebehoren nodig? 

Betreden verboden! 

Door een spontane ontbranding na het spuiten van pur in de kruipkelder was deze kruipkelder gevuld met giftige gassen. Na metingen door de brandweer was de toegang tot deze kruipkelder uitgesloten! 

 

Odoo tekst en afbeelding blok
Odoo afbeelding en tekstblok

Stroomvoorziening doorgebrand.

Door de brand waren de stroomkabels in de kruipkelder doorgebrand. Om deze te herstellen was het noodzakelijk toegang te hebben tot deze kruipkelder. Delex heeft d.m.v. ventilatie technieken ervoor gezorgd dat deze kruipkelder snel vrij was van giftige gassen zodat de herstellingswerken snel konden worden uitgevoerd.