Waarom ventileren?

Er zijn tal van toepassingen voor werkklimaat ventilatie

Waterlek opsporen

Werkklimaat ventilatie, voor een gezond werkklimaat

Bij werkzaamheden zoals breekwerken, tankreiniging, coating, werken met verbrandingsmotoren … kan er gif of stof ontstaan. Deze zijn in kleine partikeltjes of in gasvorm aanwezig in de lucht en worden ingeademd. Via het luchtwegenslijmvlies komen ze terecht in de bloedbaan. Ook de gevreesde CO-vergiftiging kan voorkomen. Hierdoor ontstaat er een grote kans op lichamelijk letsel, ziektes of zelfs overlijden. Ventileren van een werf is daarom noodzakelijk. Bij Delex kies je uit een groot gamma van industriële ventilatoren en toebehoren die het werkklimaat ventileren en zo de aanwezigheid van giffen of stof in de (werk)omgeving tot een minimum herleiden. Een aangenaam werkklimaat en een stijgende rentabiliteit zijn het gevolg!

Welke maatregelen kan je nemen bij vergiftiging:

 • Zorg steeds eerst voor je eigen veiligheid

 • Verwittig het noodnummer 100 of 112

 • Bij werken in gesloten ruimtes of in een put mag je nooit een persoon gaan helpen die het bewustzijn is verloren. De kans bestaat namelijk dat deze persoon het slachtoffer is geworden van verstikkende gassen door bijvoorbeeld: rotting of butaan. Bel beter de 112

 • Breng het slachtoffer indien mogelijk onmiddellijk in frisse lucht

 • Zorg voor vrije luchtwegen

 • Controleer de vitale functies en grijp indien nodig in

 • Hou het slachtoffer kalm en stel haar/hem gerust

 • Indien het slachtoffer braakt, bewaar het braaksel. Stimuleer het braken niet en vraag eerst advies aan een arts

 • Blijf het slachtoffer observeren

 • Geef geen melk of water, dit is geen tegengif

 • Bel als er nog geen ernstige symptomen zijn naar het Antigifcentrum (070 245 245)

Bij Delex kies je uit een groot gamma van ventilatoren en toebehoren om zo de aanwezigheid van giffen of stof in de (werk)omgeving tot het minimum te herleiden. Een aangenaam werkklimaat en een stijgende rentabiliteit zijn het gevolg.

Nog andere toepassingen van ventilatie

Ventileren omwille van gezondheidsredenen is belangrijk, maar er zijn nog andere redenen waarom je ventilatie plaatst:

 • Verhogen van luchttoevoer tijdens industriële processen

 • Afvoeren van warmte tijdens processen of productie

 • Afvoeren van rook en geur na brand

 • Zorgen voor verkoeling tijdens evenementen.

 • Stofbeheersing

 • Droogprocessen tijdens bouwwerken versnellen in combinatie met droogapparatuur. (Zie bouwdrogers)

 • ...

Delex, specialist in werkklimaat ventilatie

Bij Delex kies je uit een groot gamma van ventilatoren en toebehoren om elke werf te ventileren. Heb je een specifiek probleem? Omschrijf het of stuur ons een plattegrond door van je gebouw en wij zorgen voor de juiste oplossing op maat.