Maak een berekening voor je bouwventilator

Zo huur je de juiste! Eenvoudig en snel bij Delex

Waterlek opsporen

Waarom heb je een industriële bouwventilator nodig?

Goede ventilatie is belangrijk om een aangenaam werkklimaat tijdens de bouwwerken te creëren. Vaak is een deur of een raam openzetten niet genoeg of gewoonweg niet mogelijk. Afhankelijk van de sector bestaat er wetgeving die de juiste verluchting en koeling bepaalt om te voldoen aan de regels rond milieu en gezondheid. Maar welke bouwventilator is de juiste?

Bereken eerst je ventilatieveelvoud

Maak eerst deze berekening voor je een bouwventilator huurt. Het ventilatievoud is het aantal keren dat het volledige volume lucht in een ruimte vervangen wordt per uur. Het ventilatievoud kan dus berekend worden door te meten hoeveel lucht de ruimte wordt ingeblazen of uitgevoerd, gedeeld door het volume van de ruimte.

Voorbeeld

Een kelder van 3 meter hoog, 22 meter lang en 8 meter breed vereist ventilatie voor laswerken. Met een blik op de tabel hieronder kunnen we afleiden dat de ruimte tussen 15 en 30 luchtvervangingen per uur nodig heeft, afhankelijk van de intensiteit waaraan gewerkt wordt.

Laten we aannemen dat de werkmannen veel moeten lassen en dus 30 luchtverversingen per uur nodig hebben. Het volume van de ruimte is 3m x 22m x 8m = 528m³. 30 luchtvervangingen x 582m³ = 15840m³. Een TFV600 ventilator is in dit geval de juiste oplossing, aangezien deze tot 16.000m³ lucht per uur kan circuleren.

Welke industriële ventilator huren?

Bij extractie is het van belang dat er genoeg luchtinstroom is in de ruimte, via ramen of doorvoeren. Onze bouw ventilators worden geregeld gebruikt in allerlei toepassingen zoals tankreiniging, rioolwerken, laswerkzaamheden, kelderwerkzaamheden, sloop- en coatingwerken. Om te weten hoeveel en welke ventilatoren nodig zijn, is het erg belangrijk dat de luchtverversing correct berekend wordt. 

Onderstaande tabel helpt je met het maken van de juiste berekening voor je bouwventilator en dus ook de juiste bestelling:


Onderstaande tabel helpt je met het maken van de juiste bestelling:

 

Locatie Ventilatievoud/uur Locatie Ventilatievoud/uur
Evenementhallen 4-8 Fabrieken en werkplaatsen 8-10
Bakkerijen 20-30 Smederijen 8-15
Banken 4-8 Zuurkasten 40-50
Stookruimtes 15-30 Garages/showrooms 6-8
Badkamers 3-8 Sportzalen 6+
Kantines 8-12 Ziekenhuissterilisatie 15-20
Kelders 3-10 Ziekenhuisafdelingen 6-8
Bedrijfskeukens 30+ Ziekenhuis x-ray 10-15
Compressorruimtes 10-20 Laboratoria 6-15
Conferentiezalen 8-12 Publieke toiletten 6-15
Zuivelfabrieken 8-12 Kantoren 6-10
Restaurants 6-10 Winkels en warenhuizen 3-6
Machinekamers 15-30 Zwembaden 10-15
Entrees en gangen 3-5 Laswerkplaatsen 15-30

Samengevat, volg deze stappen, dan huur je de juiste ventilator

  1. Bereken het volume van de ruimte (Lengte x Breedte x Hoogte)
  2. Zoek het aangeraden aantal luchtvervangingen op in de tabel
  3. Vermenigvuldig beide getallen
  4. Het resultaat is het vereiste volume lucht
  5. Zoek bij ventilatoren de juiste capaciteit bij ‘luchthoeveelheid’

Alle resultaten van eventuele berekeningen voor bouwventilatoren dienen uitsluitend voor een grove inschatting en Delex bvba is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade van welke aard dan ook. Het gebruik geschiedt op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. Bij het gebruik van onze apparatuur dient de gebruiker steeds op eigen initiatief de juiste metingen uit te voeren, de juiste PBM’s te dragen en zelf te bepalen of het betreden van eender welke soort ruimte veilig is. Bij eventuele vergiftiging dient men zich ten tijden te informeren bij bevoegde personen zoals een arts of bij het noodnummer 112. Onze algemene leveringsvoorwaarden zijn eveneens van kracht.