Lek in toevoerleiding van het warmwater

Exacte locatie van de lek bepaald

Delex bvba
Odoo afbeelding en tekstblok

Een uitgebreid onderzoek met resultaat.

Na het uitvoeren van een doorgrondig onderzoek was de conclusie dat de lekkage zich bevind in dit stuk warmwater leiding. Met een zeer fijne camera is deze leiding volledig gecontroleerd. 

Doorboorde leiding

Uiteindelijk is deze doorboring vastgesteld. Dit in een verticale stijgleiding in de schacht. 

Delen

Odoo tekst en afbeelding blok

Ook een waterlek vastgesteld?