Akoestisch 

Wrijving en lek opsporen

Een lek in een leiding heeft altijd een bepaalde wrijving. Deze wrijving is afkomstig van stromend water. Via deze meettechniek kunnen wij akoestisch bepalen waar en in welke leiding er zich een lek bevindt.