Camera inspectie 

Lekdetectie binnen afvoerleidingen of riolering

Via camera inspectie kunnen wij binnenin de afvoerleidingen zoeken naar fouten die eventuele geurhinder of lekkages vooroorzaken. Eenmaal een fout gevonden is, kunnen wij door een leidingdetector exact bepalen waar het lek zich bevindt in de afvoerleiding.