Traceergas

Door een leiding dat een lek bevat onder druk te zetten met een veilig traceergas, is het mogelijk een lek op te sporen.

Met speciale meetapparatuur meten wij de concentratie van gas op verschillende punten. Afhankelijk van deze resultaten kunnen wij de locatie bepalen waar een lek zich bevindt.

Lekdetectie met traceergas